فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بين فشار روانی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بررسی رابطه بين فشار روانی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه بين مولفه‌های محيط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار بررسی رابطه بين مولفه‌های محيط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی قیمت: 9,000 تومان
بررسي رابطه بين هوش هيجانی و رضايت زناشويی در بين دانشجويان متأهل بررسي رابطه بين هوش هيجانی و رضايت زناشويی در بين دانشجويان متأهل قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بين هوش هيجانی و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان بررسی رابطه بين هوش هيجانی و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان مقطع ابتدايی بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان مقطع ابتدايی قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه نارضايتی شغلی و افسردگی بررسی رابطه نارضايتی شغلی و افسردگی قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطۀ ويژگيهای شخصيتی و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان بررسی رابطۀ ويژگيهای شخصيتی و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی راه های پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايی بررسی راه های پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايی قیمت: 8,000 تومان

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه چکیده: هدف از اين پژوهش ، بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز است . جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين

دسته بندی: کتاب » تربیتی

تعداد مشاهده: 83 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:198 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word
  قابل ویرایش 85 صفحه

  چکیده:
  هدف از اين پژوهش ، بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز است . جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از جمعيت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسي پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است :
  الف : به منظور سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني
  ب : به منظور سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه رفتار شهروندي
  و براي تحليل نتايج آماري توصيفي و آمار استنباطي (روش آماري تحليل رگرسيون ) به كار بسته شده است . نتايج پژوهش نشان داده است :
  بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهاي سازمان می شود.نیروي انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهاي سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

  كليد واژه ها : تعهد سازماني ،ابعاد تعهدسازماني ، رفتار شهروندي ، رفتار شهروند سازماني

  مقدمه:
  همواره آن دسته از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملكرد درون نقشی كاركنان توجه می كردند. عملكرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطلاق می شود كه در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند. تقریبا از یك دهه و نیم قبل، محققان بین عملكرد درون نقشی و عملكرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند. ( هوي ايت آل 1999 ) منظور از عملکرد فرانقشی رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی كاركنان استكه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در کسب اهدافش کمک می کنند.( اورنگ ، 1988 ) .
  محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملكرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند و بنابراین سعی کرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی کنند. یكی از متداول ترین مفهوم سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ( بيتمن و اورنگ 1993 ، اورنگ 1988 ) . به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشی سازمان، در ۱۵ سال اخیر این متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
  مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش هاي شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردي هستند که به بررسی ریشه بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط کار می پردازد . اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب نموده است رفتار شهروندي سازمانی نام دارد .
  تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشه اي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگرنیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر ، جهت تحقق اهداف سازمانی کارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داري با برخی از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداکاري ، ملاحظه و وظیفه شناسی بیشتري نشان می دهند .
  و در مورد اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و هریا دو ، باید گفت که در گذشته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سازمان اطلاق می شد که با پذیرش اهداف و ارزشهاي سازمان ، خشنودي شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل براي همکاري با سازمان ارتباط داشت (دولتخواهان ، 1380 ) .
  تعهد سازمانی همانند خشنودي شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود این از آن جا که تعهد سازمانی اساساً به نگرش کارکنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است با متغیر هایی توجه به کارکنان مانند غیبت ، ترك کار و همچنین خشنودي شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردي که شدیداَ متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می کند ودر آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و »: بوکانان ، تعهد را چنین تعریف می کند اهداف یک سازمان است. وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جداي از ارزشهاي ابزاري آن.تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشهاي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سارمانی است و بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، کارهایی را انجام دهد. ( استرون، 1377 ) .

  بیان مسأله:
  با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر مي شود، به طوري که مي توان اذعان نمود که دنياي ما دنياي سازمانهاست و آنچه که امروز در بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده، نقش اساسي نيروي انساني به عنوان گرداننده اصلي سازمانهاست. به عبارتي انسانها به کالبد سازمان جان مي دهند، البته نيروي انساني کارآمد و خودانگيخته مي تواند براي رشد خود و توسعه و دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده سازمان بيشترين کارآيي را داشته باشد. (افشاري، 1378).
  سازمانها ، بویژه در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینه را به گونه اي فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت هاي خود را در جهت اعتلاي اهداف سازمانی به کار گیرند ، این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندي سازمانی و بستر هاي لازم براي پیاده سازي اینگونه رفتار ها فراهم گردد
  سازمانهاي امروزي شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندي سازمانی به ندرت دیده می شود و کارکنان
  خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . کارکنان همان چیزي که قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص کرده و همان چیزي که مدیران و رهبران سازمان گفته اند انجام می دهند و رفتارهایی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندي سازمانی محدود می شود. (تروکنبروت ، 2000).
  بنابراین یکی از مشکلات اصلی سازمانها در دنیاي متحول و به شدت متغیر امروزي شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندي سازمانی که یکی از پدیده هاي نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهاي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهاي پیش اجتماعی، رفتارهاي فرانقشی،عملکرد زمینه اي رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندي سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش هاي رسمی عمل کنند در قرارداد هاي روان شناختی جدید رفتار هاي فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهاي امروزي نیاز به انعطاف پذیري براي موفقیت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندي سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وري بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاري می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندي سازمانی همواره این سوال مطرح بوده که آیا در سازمان اقتصادي مانند گمرك که یک سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادي می باشد که رفتارهاي خاصی را می طلبد که در برخی موارد با رفتار هاي سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادي کشور و تسهیل تجارت داشته ، این نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیرد ؟و تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و حمایت گری رهبر متمرکز بوده است. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پادساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است (پادساکوف و همکاران ، 2000).
  روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی است. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده است . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری "مبادله رهبر- عضو" با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقائ می بخشد (تروکنبروت ، 2000). میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است كه بیانگر این نكته می باشد كه اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هویت می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. فردی كه تعهد سازمانی بالایی دارد، در سازمان باقی می ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش بیش از حد و یا حتی ایثار نشان می دهد. محققان زیادی بیان می دارند كه یك رابطه مستقیم و قوی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. به این ترتیب انتظار می رود كه افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. یافته های تجربی نیز این موضوع را تایید می كند.( همان ، 1974 )
  لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا رابطه تعهد سازمانی با این نوع رفتار را بررسی کنیم . نهایتاً با توجه به مباحث مطرح شده و کنجکاوي هاي ذهنی سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود :آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با رفتار شهروندي آنان رابطه وجود دارد ؟

  فهرست مطالب:
  فصل اول :( كليات تحقيق )
  1-1- مقدمه
  1-2- بیان مسأله
  1-3- اهميت موضوع
  1-4- اهداف تحقیق
  1-4-1- هدف اصلی
  1-5- سئوال و فرضيه هاي پژوهش
  1-5-1- سوال اصلي پژوهش
  1-5-2- فرضيات فرعي
  1-6- مدل تحقيق
  1-7- تعاريف نظري و عملياتي
  1-7-1- تعريف نظري
  1-7-2- تعريف عملياتي
  فصل دوم :( مباني نظري و پيشينه تحقيق )
  2-1- مباني نظري
  2-1- 1- مباني نظري رفتار شهروندي
  2-1-2- مباني نظري تعهدسازماني
  2-2- پيشينه تحقيق
  2-2- 1- پيشينه خارج از كشور
  2-2-2- پيشينه داخل كشور
  فصل سوم : ( روش تحقيق )
  3-1- مقدمه
  3-2- روش تحقيق
  3-3- جامعه آماری و روش نمونه گيري :
  3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):
  3-5- ابزار اندازه گیری:
  1- پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی
  2- پرسشنامه تعهد سازمانی
  3-6- شیوه اجرای پژوهش
  3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
  فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )
  4- 1 – مقدمه
  4-2 ) آمار توصیفی
  4-3) آمار استنباطی
  فصل پنجم :( نتيجه‌گيري و پيشنهادها )
  5-1- مقدمه
  5-2- نتيجه گيري و پيشنهاد
  5-3- محدوديتها
  فهرست منابع و مآخذ
  الف – فارسي
  ب- لاتين

  منابع و مأخذ:
  الف – فارسي
  - اس‍م‍اع‍ي‍ل‍ي‌، ح‍س‍ن‌.( ۱۳۷۴ ). ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد آم‍وزش‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌اب‍ت‍دائ‍ي‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۸ ت‍ه‍ران، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده تربيت معلم.
  - عراقي، محمود. (1377). بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني، پايان¬نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
  - اف‍ش‍اري‌، گ‍لي‌. (۱۳۷۸). ب‍ررسي‌ راب‍طه‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ م‍دي‍ران‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ دبي‍ران‌ م‍دارس‌راه‍ن‍م‍ايي‌ وم‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ازرون‌ س‍ال‌ ت‍ح‍صي‍لي‍‌۱۳۷۷-۷۸ .پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد شيراز.
  - کوهستاني،حسين علي.(1380). مديريت مشارکتي و رابطه آن با تعهدسازماني، مجله دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي.
  - زارع‍ي‌، ف‍ردي‍ن‌.( ۱۳۸۳ ). ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ن‍واح‍ي‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رش‍ي‍راز. پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه شيراز.
  - ج‍اوداني‌، م‍ح‍م‍د. ( ۱۳۸۱ ). ب‍ررسي‌ راب‍طه‌ ره‍ب‍ري‌ ت‍ح‍ول‌آف‍ري‍ن‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍اني‌ م‍ع‍ل‍م‍ان،پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه شيراز .
  - طه‍م‍اس‍بي‌، ف‍رام‍رز.(1377). ب‍ررسي‌ و ش‍ن‍اس‍ايي‌ ان‍گي‍زش‍ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌اس‍ت‍ان‌کهگيلويه‌ و ب‍وي‍راح‍م‍د و راب‍طه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍اني‌، پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.
  - م‍ح‍م‍دي‌، م‍ه‍دي‌.(1377). ب‍ررسي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‍ه‍اي‌ س‍ازم‍اني‌ و اح‍س‍اس‌معلمين از محيط م‍درس‍ه‌ در دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر شي‍راز.پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.
  - ي‍وسفي‍ان‌، ک‍ب‍ري‌(1378). ب‍ررسي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ک‌ اس‍ن‍اد و ميزان‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍اني‌ دبي‍ران‌دبي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ن‍واحي‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ر شي‍راز.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
  - طوسي، محمد علي.(1372). مشاركت (در مديريت و مالكيت). نشر مركز آموزشي مديريت دولتي. چاپ دوم، ص 54.
  - رح‍م‍ان‍ي‌، ج‍ع‍ف‍ر.( ۱۳۷۳ ). ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍يه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ م‍دي‍ران‌ آم‍وزش‍ي‌ ک‍ارآم‍د و ارائ‍ه‌ ي‍ک‌ال‍گ‍وي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ از م‍دي‍ر آم‍وزش‍ي‌. پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه شيراز.
  - رجب بيگي،مجتبي.(1378).نقش تعهدسازماني درتوسعه منابع انساني،ويژه نامه توسعه منابع انساني.
  - مستبصری، م.نجابی، ع،ر .(1387). "فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان".
  - رضایی کلید بری،ح، ر. باقر سلیمی، س. (1387). " نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی".
  - اسلامی،ح. (1387)" رفتار شهروندی سازمانی" . تدبیر شماره 187 آذر ماه 1386
  - "شیوه پیشگیری از فرسودگی شغلی" ، روزنامه تفاهم، خرداد،1385
  - دولتخواهان،محبوبه ، 1380 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . « تعهد سازمانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی آنان در 10 دبیرستانهاي شهرستان تهران
  - رابینز ، استیفن پی ، 1386 « رفتار سازمانی »؛ ترجمه علی پارسائیان و سید مح مد اعرابی ،جلد سوم –سازمان ،چاپ دهم ،تهران ، دفتر پژوهش هاي فرهنگی .
  - الوانی ، سید مهدي و دانایی فرد ، حسن . 1380 ، گفتارهایی در فلسفه تئوري سازمان ، دولتی انتشارات صفار ، چاپ اول ،تهران ،
  - جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز، مترجم : منوچهر صبوری‌،‌نشرنی، 1382
  -نظریه جامعه شناسی دردوران معاصر، جورج ریتزر، مترجم: محسن ثلاثی ، انتشارات علمی ، 1383
  - علی اکبر فرهنگی: استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران علی حسین زاده: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  - ابطحي، سيد حسين، (1377) . « مديريت منابع انساني و فنون امور استخدامي». تهران، انتشارات دانشگاه علامة طباطبايي، چاپ اول.
  - امين شايان جهرمي ، شاپور ، ( 1382 ) تئوريهاي سازمان و مديريت ، انتشارات كوشا مهر
  - آونز ، رابرت چي ، (1981) . « رفتار سازماني در آموزش و پرورش » ، ترجمه قربانعلي سليمي (1382) ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان .
  - ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، (1378) . « روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي » . تهران : نشر مديران.
  - اصلانخاني ، محمد علي ، (1375) . « توصيف سبك هاي رهبري و جو سازماني و ارتباط آن با ميزان رضايت شغلي از ديدگاه اساتيد ورزش دانشگاه هاي منتخب كشور » ، رساله دكتري ، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران .
  - بيگي نيا ، عبدالرضا ، (1382) . « بررسي ارتباط بين جو سازماني و مشاركت كاركنان » ، مجله گروه مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد ، سال سوم ، دوره دهم ، شماره دوم .
  - بهرنگي ، محمد رضا ، « ارتباط بين فلسفه آموزشي ، سبك رهبري مديران و جو سازماني در دانشكده ها و گروههاي تربيت بدني» ، نشريه علوم حركتي و ورزشي ، سال چهارم ، جلد اول ، شماره هفتم .
  - حميدي ، يدالله ، (1385) . « مهارتهاي ضروري در اثربخشي مديران كيفيت در دانشگاه هاي علوم پزشكي » ، فصلنامه پايش ، سال پنجم ، شماره چهارم .
  - جمشيديان ، مهدي ؛ خوش اخلاق ، رحمان ؛ قياسيان ، مرتضي ، (1376) . « كاربرد مدل شش وجهي در ارزيابي جو سازماني » ، فصلنامه علمي- پژوهشي دانش مديريت ، انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني ، دانشگاه تهران ، شماره 35 .
  - خاكسار ، رضا ، (1381) . « بررسي و مقايسه ميزان تأثير جو سازماني مدرسه بر رفتار اثربخشي مديران دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه شهرستان اردبيل از ديدگاه دبيران مربوطه در سال تحصيلي 81-1380» ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم تهران ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .
  - خرقانيان ، مجيد ، (1372) . « بررسي رابطه ذهنيت فلسفي مديران آموزشي مدارس راهنمايي عادي پسرانه منطقه 5 آموزش و پرورش با روحيه معلمان آنان » ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم .
  - روزدن ، پ ، (1380) . « يادگيري رهبري در آموزش عالي » ، ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم و همكاران ، تهران ، دانشگاه علوم پايه دامغان ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي .
  - رهنورد ، فرج الله ، (1379) . « درجات مشاركت و نيازهاي غالب افراد » ، مجله مديريت دولتي ، شماره 48 .
  - دانشفر ، تيمور ، (1380) . « بررسي رابطه بين جو سازماني و مشاركت دبيران در فرآيند تصميم گيري در دبيرستانهاي شهرهاي آمل ، نور و چمستان » ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .
  - علاقه بند ، علي ، (1378) . « سلامت سازماني مدرسه» ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش ، شماره 21 .
  - علوي ، حميد رضا ؛ جهانداري ، رمضان ، (1381) . « بررسي و مقايسه سازماني دانشگاه شهيد باهنر كرمان با جو سازماني مطلوب از ديدگاه كارمندان اين دانشگاه » ، مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان ، ويژه نامه علوم تربيتي و روانشناسي .
  - عليخاني موروئي ، محمد ، (1381) . « بررسي رابطه جو سازماني با مشاركت كاري (درگيري شغلي) در اداره بهزيستي كرمان » ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد واحد كرمان .
  - فهيم نيا ، مجتبي ، (1369) . « مقايسه اثرات مديريت رابطه مداري و روش كار مدار بر روحيه دبيران شهرستان مشهد و استان تهران » ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران .
  - فيدلر ، ف. ا. ، و چمرز ، ام ، (1381) . « رهبري اثربخش » ، برگردان س. خليلي شوريني ، تهران ، انتشارات يادواره ي كتاب .
  - قبادي ، آذر ، (1375) . « بررسي فرهنگ و جو سازماني و رابطه آن با بهره وري كاركنان نمونه » ، حوزه معاونت صداي جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران .
  - قلاوندي ، حسن ، (1384) . « بررسي نگرش دبيران به جو سازماني و رابطه ي آن با روحيه دبيران در دبيرستان هاي دخترانه » ، مجله انديشه هاي نوين تربيتي ، دانشكده ي علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه الزهرا ، دوره اول ، شماره دوم .
  - كوناني ، رودابه ، (1374) . « بررسي جو سازماني مدارس ابتدايي كوهدشت » ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم تهران .
  - گودرزي ، اكرم ؛ گمينيان ، وجيهه ، (1381) . « اصول ، مباني و نظريه هاي جو سازماني » ، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان .
  - طالب پور ، مهدي ، (1380) . « تحليل و تبيين نگرشهاي شغلي مديران ، كارمندان و اعضاء هيأت علمي دانشكده هاي تربيت بدني كشور و ارتباط آنها با جو سازماني » ، رساله دكتري ، دانشگاه تهران .
  - طوسي ، محمد علي ، (1378) . « مديريت و مشاركت كاركنان » ، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي ، چاپ اول .
  - مزداراني ، كامران ، (1378) . « بررسي رابطه جو سازماني و تعارض معلمان مدارس راهنمايي شهرستان دماوند » ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه فردوسي مشهد .
  - منوريان ، عباس ، (1377) . « جو سازماني و تأثير آن بر ميزان موفقيت يا عدم موفقيت اصلاح اداري » ، فصلنامه دانش مديريت ، سال يازدهم ، شماره 43 .
  - مصدق راد ، علي محمد ، (1382) . « نقش مديريت مشاركتي (نظام پيشنهادها) در ميزان اثربخشي و كارايي بيمارستان » ، مجله پژوهش در علوم پزشكي ، سال هشتم ، دو ماهنامه مرداد و شهريور .
  - میر کمالی ، سید محمد ، (1370). «جو سازمانی» ، فصلنامه دانش مدیریت.
  - مهرعلي زاده ، يدالله ، (1384) . « بررسي رابطه بين جو سازماني دانشگاه و مشاركت اعضاي هيئت علمي در تصميم گيري هاي دانشگاهي » ، مجله پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ، سال يازدهم ، شماره بيستم .
  - هاشمي طاري ، سپيده ، (1378) . « بررسي رابطه بين ارتباطات اثربخش و جو سازماني دبيرستانهاي دخترانه دولتي شهر تهران از ديدگاه دبيران در سال تحصيلي 79-1378» ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي .
  - هرسي ، و. ك. ، و ميسكل ، س. ج. ، (1380) . « مديريت آموزشي » ، برگردان م. عباس زاده ، اروميه ، انتشارات دانشگاه اروميه .
  - هوي و ميكسل ، (1380) . « مديريت آموزشي : تئوري ، تحقيق و عمل » ، ترجمه مير محمد سيد عباس زاده ، ويراست دوم ، اروميه ، انتشارات دانشگاه اروميه .

  ب- لاتين
  - Anderson, Carolyn (1982); “The Search for School Climate: A Review of the Research”; Review of Educational Research,Vol. 52, No. 3, pp. 330-350.
  - Denison Daniel, R. (1996); “What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Natives,s Point of View on a Decade of Paradigm - Wars”, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 3, pp. 619-654.
  - Floyd, Carol E. (1986); Faculty Participation in Decision Making; ERIC Digest Association for the Study of Higher Education, BBB15669 – ERIC Clearinghouse on Higher Education, Washington DC.
  -Chiok Foong Loke J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. J Nurs Manag, 9(4): 191-204.
  -Dunham-Taylor J. (2000). Nurse executive transformational leadership found in participative organizations. Journal of Nursing Administration, 30(5):241-250.
  - San Juan S. P. (1998). Team building: a leadership strategy. J Philipp Dent Assoc, 50(1):49-55.
  -Lambert V. A, Nugent K. E. (1999). Leadership style for facilitating the integration of culturally appropriate health care. Semin
  -STEERS, R.M&PORTER, L.W “MOTIVATION AND WORK BEHAVIOR”. MCGRAW-HILL, INC, 5th ed 1991.
  -GREENBERG, J & BARON, R.A “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed, 2000.
  -SHIUAN, C.B & YU, J.D & RELLEY, J.H “ORGANIZATIONAL COMITMENT, SUPERVISORY COMMITMENT AND EMPLOYEE OUTCOMES IN THE CHINESE CONTEXT -PROXIMAL PHYOTHESIS OR GLOBAL HYPOTHESIS”, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, VOL 24, NO 3 (2003).
  - GREENBERG, J & BARON, R.A “BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS”. PRENTIC-HALL, INC, 6th ed,1997.
  - STEERS, R.M “INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOR”. SCOTT-FORSMAND AND COMPANY 3rd ed 1987.
  - Podsakoff & Mackenzie & Paine and Bachrach (2000), “organizational citizenship behaviours: a critical review or the theoretical and empirical literature and suggestios for future research”, Journal of Management, vol. 26, N3, pp.513-563
  - Truckenbroot Yolanda (2000), “the relationship between leader-member Exchange and commitment and Organizational Citizenship behavior”, Acquisition Review Quaterly, summer 2000

  برچسب ها: بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش رفتار شهروندی سازمانی تعهد سازمانی کارکنان کارکنان آموزش و پرورش پایان نامه علوم تربیتی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت