توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کودکستان بریوزار اسپانیا

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است

گروه طراحی

مساحت بنا

موقعیت بنا

پلان

مقطع

نما

و...