پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 140 صفحه چكيده: اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ،

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 512 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 140

حجم فایل:465 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 140 صفحه

  چكيده:
  اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در اين پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

  فهرست مطالب
  چكيده: 1
  مقدمه: 2
  فصل اول: كليات تحقیق
  ۱-۱ مقدمه 4
  ۲-۱ بیان مسئله 6
  ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8
  ۴-۱ اهداف تحقیق 9
  ۵-۱ چارچوب نظری تحقیق 9
  ۶-۱ فرضیه های تحقیق 12
  ۷-۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات 13
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  ۱-۲ مقدمه 15
  ۲-۲ مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16
  ۱-۲-۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16
  ۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار 18
  ۳-۲-۲-پژوهش بال و براون 19
  ۴-۲-۲ نتیجه تحقیق بال و براون 20
  ۵-۲-۲ ضریب واکنش سود 22
  ۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25
  ۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: 25
  ۲-۳-۲ روش های پیش بینی سود: 27
  ۳-۳-۲ مدل باکس- جنکینز: 28
  ۴-۳-۲ مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28
  ۵-۳-۲ مدل گام زدن تصادفی: 29
  ۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30
  ۱-۴-۲ بازده 30
  ۲-۴-۲ روش های محاسبه بازده سهامداران 30
  ۳-۴-۲ بازده مورد انتظار 34
  ۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو 34
  ۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام 36
  ۵-۴-۲ تئوری بازار کارآ 40
  ۶-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی 40
  ۷-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41
  ۸-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ 41
  ۹-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود؟ 42
  ۱۰-۴-۲ درجات کارایی 42
  ۵-۲-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43
  ۱-۵-۲ ماهیت ریسک: 43
  ۲-۵-۲ ریسک چیست؟ 43
  ۳-۵-۲ انواع ریسک 44
  ۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول) 45
  ۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45
  ۶-۲بخش پنجم پیشینه تحقیق 50
  ۱-۶-۲ تحقیقات خارجی 50
  ۲-۶-۲ تحقیقات داخلی 60
  ۷-۲ خلاصه فصل 62
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  ۱-۳ مقدمه 65
  ۲-۳ روش تحقیق 65
  ۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 66
  ۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67
  ۵-۳ متغیرهای مدل 68
  ۶-۳ قلمرو تحقیق 72
  ۷-۳ روش های جمع اوری اطلاعات 73
  ۸-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات 73
  ۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 73
  ۹-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش 78
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  ۱-۴ مقدمه‏ 81
  ۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها 81
  ۳-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 84
  ۴-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 84
  ۵- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود 85
  ۱-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85
  ۲-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم 90
  ۳-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97
  ۴-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99
  ۵-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101
  ۶-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  ۱-۵ مقدمه 108
  ۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109
  ۱-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی اول 109
  ۲-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی دوم 109
  ۳-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی سوم 110
  ۴-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی چهارم 111
  ۵-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی پنجم 111
  ۶-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی ششم 112
  ۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 112
  ۴-۵ پیشنهادها 113
  ۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 113
  ۲-۴-۵ پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی 113
  ۵-۵ محدودیت های تحقیق 114
  پیوست ها
  جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 116
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي: 121
  منابع لاتین: 122
  منابع اینترنتی: 125
  چکیده انگلیسی: 126  برچسب ها: پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود ریسک ریسک عدم پرداخت ضریب واکنش سود سود پایان نامه ارشد حسابداری حسابداری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت